Годишният абонамент за 2013-а чрез „Български пощи“ започва да тече от предстоящия ни февруарски брой нататък, за 12 броя напред. Причината за това е независеща от редакцията и е по вина на пощите, които не са могли да доставят излязлото в края на декември актуално издание.

Въпреки това абонатите ще получат и януарския „Биограф“ заедно с февруарския – като бонус и комплимент от нас.