Кратък анализ (EN) за последната година на този сайт от WordPress.com:

Един бърз пример:

4,329 films were submitted to the 2012 Cannes Film Festival. This blog had 50 000 views in 2012. If each view were a film, this blog would power 12 Film Festivals

Виж тук цялата статистика.