Последно сбогом с Негово светейшество. Търсете на пазара ограничения допълнителен тираж от BIOGRAPH 05. Броят на списанието от януари 2012 г. включва голямото интервю на журналиста Горан Благоев с Патриарх Максим. Цена – 4 лева.