Някои от гостуващите публицисти в ноемврийския „Биограф“