Някои от гостуващите имена в октомврийския „Биограф“