Някои от имената, гостуващи в декемврийския „Биограф“