В контекста на събитията от последните дни ви представяме очерка за италианския премиер от брой 03 на „Биограф“