Един личен поглед от Владимир Левчев към събитията отпреди 22 години в секцията „Форум“ на Биограф 03