Някои от имената, гостуващи със свои публикации в ноемврийското издание на „Биограф“