Какво слушахме в редакцията миналия месец – фрагмент от секцията CHARTS, стр. 55