Какво слушахме в редакцията на „Биограф“ миналия месец – фрагмент от секцията CHARTS, стр. 51